silpninimo koeficientas

silpninimo koeficientas
silpninimo koeficientas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikro įtaiso arba sistemos tos pačios rūšies išėjimo ir įėjimo dydžių verčių dalmuo, kai jis mažesnis už vienetą. atitikmenys: angl. attenuation; attenuation coefficient vok. Dämpfungskoeffizient, m rus. коэффициент ослабления, m pranc. affaiblissement, f; coefficient d’affaiblissement, m; coefficient d’atténuation, m

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • silpninimo koeficientas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. attenuation coefficient vok. Dämpfungskoeffizient, m rus. коэффициент ослабления, m pranc. constante d atténuation, f; facteur d affaiblissement, m ryšiai: sinonimas – silpninimo faktorius …   Automatikos terminų žodynas

  • silpninimo koeficientas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. attenuation coefficient vok. Dämpfungskoeffizient, m rus. коэффициент ослабления, m pranc. constante d affaiblissement, f; constante d atténuation, f ryšiai: palygink – silpninimo konstanta …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • silpninimo koeficientas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. attenuation coefficient; attenuation constant vok. Schwächungskoeffizient, m rus. коэффициент ослабления, m pranc. coefficient d’atténuation, m …   Fizikos terminų žodynas

  • masinis spektrinis kryptinio silpninimo koeficientas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. mass spectral directional extinction coefficient vok. gerichteter spektraler Massenschwächungskoeffizient, m pranc …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • ilginis silpninimo koeficientas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Spinduliuotės ar šviesos srauto spektrinių tankių santykinis sumažėjimas kolimuotajame elektromagnetinės spinduliuotės pluošte, kertančiame be galo mažo storio terpės sluoksnį, padalytas …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • spektrinis kryptinio silpninimo koeficientas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, išreiškiamas spinduliuotės spektrinio ilginio energinio skaisčio tankio sumažėjimu pasirinkta kryptimi ir patenkančios spinduliuotės spektrinio energinio skaisčio tankio dalmeniu …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • masinis silpninimo koeficientas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. mass attenuation coefficient vok. Massenschwächungskoeffizient, m rus. массовый коэффициент ослабления, m pranc. coefficient d’atténuation massique, m; coefficient d’atténuation par unité de masse surfa …   Fizikos terminų žodynas

  • ilginis silpninimo koeficientas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. linear attenuation coefficient; linear extinction coefficient vok. linearer Schwächungskoeffizient, m rus. линейный коэффициент ослабления, m pranc. coefficient d’atténuation linéique, m …   Fizikos terminų žodynas

  • visuminis ilginis silpninimo koeficientas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. total linear attenuation coefficient vok. totaler linearer Schwächungskoeffizient, m rus. полный линейный коэффициент ослабления, m pranc. coefficient d’atténuation linéique total, m …   Fizikos terminų žodynas

  • kryptinio silpninimo koeficientas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. directional extinction coefficient vok. gerichteter Schwächungskoeffizient, m rus. коэффициент направленного затухания, m pranc. coefficient d’extinction directionnel, m …   Fizikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”